top of page

בעיות התנהגות בחתולים

גם חתולים לפעמים מתנהגים בצורה בעייתית. בעיות התנהגות בחתולים כוללות תוקפנות, פחדנות מוגזמת, עשיית צרכים מחוץ לארגז, גירוד רהיטים, הרגלה לתינוק (מזל טוב!), קבלת בעל חיים חדש בבית ועוד. בדיוק לשם כך קיימים מפגשים ייעוץ התנהגותי לחתולים. במפגשים אלה אתם תקבלו מטלות שיסייעו בחיים המשותפים עם החתול. לפעמים, חלק מהמטלות יכללו אימון החתול שלכם. הצלחת הייעוץ ההתנהגותי תלוייה בביצוע המטלות, ובשליחת עדכונים שוטפים לגבי ההתקדמות.

ייעוץ התנהגותי פנים אל פנים

פגישה פנים אל פנים אפשרית כאשר אתם מתגוררים באיזור העבודה שלי, ומולצת לכל החתולים פרט לכאלה שמפחדים מאורחים. במקרה של חתול שמפחד מאורחים עדיף לקיים פגישת ייעוץ התנהגותי בזום. מוזמנים ליצור איתי קשר לתיאום פגישת ייעוץ התנהגותי.

ייעץ התנהגותי בזום

במקרה שאתם מתגוריים מחוץ לאיזור העבודה שלי, או במקרה שהחתול שלכם מאד מפחד מזרים, אני ממליצה לקיים את פגישת הייעוץ ההתנהגותי בזום (בשאר המקרים רצוי לקיים את פגישת הייעוץ ההתנהגותי פנים אל פנים). לשם כך רצוי להצטרף לפגישה גם עם מכשיר איתו תוכלו ללכת ברחבי הבית. מוזמנים ליצור איתי קשר לתיאום פגישה כזו.

bottom of page