top of page
בוסה קופצת מעל משוכה באג'יליטי

ספורט כלבני

מה זה ספורט כלבני?

ספורט כלבני הוא ספורט בו מתאמנים יחד אדם וכלב, כל ספורט בדרך שונה.
ספורט כלבני דורש
אימון של הכלב לבצע פעולות מסויימות. לחלק מסוגי הספורט הכלבני מתאימים רק כלבים מגזעים מסויימים, בעוד סוגי ספורט אחרים מתאימים לכל כלב בריא.

אני עוסקת בכמה סוגי ספורט כלבני באופן קבוע, ומדריכה אחרים בסוגי ספורט אלה:

bottom of page