top of page

רעיית צאן

ספורט זה מתאים לכלבי רועים בלבד. בספורט זה משתמשים באינסטינקט הרעייה הטבעי של כלבי רועים לרעיית כבשים.
אני מתאמנת ברעייה עם הכלבים שלי, ומאמנת גם כלבי רועים נוספים.

bottom of page